Get Adobe Flash player

stvpasig.org

6th SUNDAY

Affair of the Heart

Readings:
Sirach 15:15–20
Psalm 119:1–2, 4–5, 17–18, 33–34
1 Corinthians 2:6–10
Matthew 5:17–37

 

Jesus tells us in the Gospel this week that he has come not to abolish but to “fulfill” the Law of Moses and the teachings of the prophets.

His Gospel reveals the deeper meaning and purpose of the Ten Commandments and the moral Law of the Old Testament. But his Gospel also transcends the Law. He demands a morality far greater than that accomplished by the most pious of Jews, the scribes and Pharisees.

Outward observance of the Law is not enough. It is not enough that we do not murder, commit adultery, divorce, or lie.

The law of the new covenant is a law that God writes on the heart (see Jer. 31:31–34). The heart is the seat of our motivations, the place from which our words and actions proceed (see Matt. 6:21; 15:18–20).

Jesus this week calls us to train our hearts, to master our passions and emotions. And Jesus demands the full obedience of our hearts (see Rom. 6:17). He calls us to love God with all our hearts, and to do his will from the heart (see Matt. 22:37; Eph. 6:6)

God never asks more of us than we are capable. That is the message of this week’s First Reading. It is up to us to choose life over death, to choose the waters of eternal life over the fires of ungodliness and sin.

By his life, death, and resurrection, Jesus has shown us that it is possible to keep his commandments. In baptism, he has given us his Spirit that his Law might be fulfilled in us (Rom. 8:4).

The wisdom of the Gospel surpasses all the wisdom of this age that is passing away, St. Paul tells us in the Epistle. The revelation of this wisdom fulfills God’s plan from before all ages.

Let us trust in this wisdom, and live by his Kingdom law.

As we do in this week’s Psalm, let us pray that we grow in being better able to live his Gospel, and to seek the Father with all our heart. ---  Scott Hahn, Ph.D.

IMNO NI STO. TOMAS

STO. TOMAS ON HUMILITY: Humility is the mother of many virtues because from it obedience, fear, reverence, patience, modesty, meekness and peace are born. He who is humble easily obeys everyone, fears to offend anyone, is at peace with everyone, is kind with all.

Announcements

FOR REFLECTIONS AND PRAYER,

YOU ARE WELCOME TO VISIT

FR. RAMIL’S BLOG  AT

                                   www.ourparishpriest.

                                       blogspot.com

 

FIRST FRIDAY HOLY HOUR AT DEVOTION

 

SA APRIL 4, 2014 AY FIRST FRIDAY. 

 

DUMALO TAYO SA MISA,

 

HOLY HOUR AT PARISH RECOLLECTION

SIMULA 6 PM,

 

KUNG SAAN MARIRINIG NATIN ANG MENSAHE

 

NG SACRED HEART PARA SA ATIN SA BUWANG ITO.

 

MAYROON DING PAGPAPAHID NG LANGIS SA

 

KARANGALAN NI STO TOMAS.

 

MAGKITA-KITA PO TAYO!

 

 

PAANYAYA PARA SA MGA KABATAAN

kabataan,

MAGING malapit sa diyos at DAGDAGAN ANG KAIBIGAN AT BARKADA! 

dumalo sa parish youth ministry,

ang kilusan ng mga kabataan ng ating parokya. 

magkita-kita tayo sa parish hall tuwing sabado

simula alas-7 ng gabi

para sa kwentuhan, pagdarasal,

pakikipag-kaibigan sa diyos at sa isat-isa. 

ISAMA ANG LAHAT NG mga TROPA!

 IBA ANG SAYA KASAMA SI KRISTO!!! 

PAANYAYA PARA SA LOVE OFFERING SA PANGINOON

ANG MGA LOVE-OFFERING ENVELOPES NA IPINAMIMIGAY SA ATIN SA HARAP O PINTO NG SIMBAHAN AY MALAKING TULONG NINYO PARA SA MGA GAWAIN NG ATING SIMBAHAN.  UGALIIN NATIN NA SUPORTAHAN AT TULUNGAN ANG ATING PAROKYA.  BAGAMAT ITO AY HINDI SAPILITAN, SANA’Y MAUNAWAAN NATIN NA ANG ATING SIMBAHAN AY PANANAGUTAN NATIN NA ITAGUYOD SA KANYANG MGA PROYEKTO, MAINTENANCE AT MGA PLANO PARA SA IKADARAKILA NG DIYOS.  MAAARING IBALIK SA OPISINA O KAYA’Y IALAY SA OFFERTORY PROCESSION NG MISA ANG ATING MGA LOVE OFFERING.    ANG BUKAS-PALAD SA DIYOS AY PINAGPAPALA NIYANG LUBOS.  SALAMAT PO.

SCHEDULE OF LITURGICAL SERVICES
HOLY MASS:

SUNDAYS        6:00 AM         

8:00 AM         10:00 AM
4:00 PM           5:00 PM

6:30 PM

MONDAYS    6:00 PM

TUESDAYS
    6:00 PM

WEDNESDAYS
   6:00 AM and 6:00PM

followed by Perpetual Help Novena

THURSDAYS
    6:00 PM

FRIDAYS          6:00 PM

followed by Sto. Tomas Devotion

1st FRIDAYS     6:00 PM

followed by Holy Hour and Parish Recollection                      

SATURDAYS    6:00 AM and
5:30 PM ANTICIPATED MASS

PANALANGIN NG PAROKYA NI STO. TOMAS DE VILLANUEVA

 

AMANG MAPAGMAHAL

TUNGHAYAN MO PO AT KAAWAAN

ANG IYONG MGA ANAK

SA DELA PAZ AT SANTOLAN

NA BUMUBUO SA PAROKYA

NI STO TOMAS DE VILLANUEVA.

NAWAY MAG-UMAPAW

ANG PAGKAKAISA, PAGMAMAHAL

AT PAGLILINGKOD SA AMING LAHAT

KAUGNAY NG AMING OBISPO, KURA PAROKO

AT MGA PARING LINGKOD.

MARANASAN NAWA NG BAWAT

PAMILYA AT PAMAYANAN

ANG IYONG PAGGABAY AT

PAGPAPALANG MATERYAL AT ESPIRITWAL.

ITAGUYOD NAWA NAMIN

ANG MISYON NG SIMBAHAN

NA MAY MALASAKIT SA AMING KAPWA

AT TUNAY NA PAGBIBIGAYAN.

SALAMAT PO SA PAROKYA

NAMING ITO NA SIYANG

TAHANAN NG AMING PUSO

AT BUONG PAGKATAO.

SA PAMAMAGITAN NI KRISTO

KASAMA NG ESPIRITU SANTO

MAGPASAWALANG HANGGAN.  AMEN.

STO. TOMAS DE VILLANUEVA,

IPANALANGIN MO KAMI.  

Facebook Share

Share on facebook

Facebook Page

Who's Online

We have 9 guests online