Get Adobe Flash player

stvpasig.org

MENSAHE NG ATING OBISPO BISHOP MYLO VERGARA, DD

MENSAHE SA ADBIYENTO AT PASKO 2013

 

Mga Minamahal na Kapatid Kay Kristo,

 

Kapayapaan mula Kay Hesus, Prinsipe ng Kapayapaan!

 

Muling nalalanghap ang simoy ng Pasko sa ating paligid. Anuman ang nangyari sa buong taon, patuloy ang pananabik ng bawat Kristiyano sa natatanging panahong ito. Tunay na walang kupas at laging masigla ang diwang Pasko sa puso nating lahat.

 

Ngayong taon, may kahalong malaking pagsubok sa ating pagdiriwang ng Pasko. Ang pagsilang ng Panginoon Hesukristo ay pinangunahan ng mga kaganapang nakabibigla, nakalulungkot at nakababagbag-damdamin.

 

Sino ang hindi apektado sa mga larawan ng pagkawasak dulot ng lindol at mga larawan ng kawalan na dulot ng bagyong Yolanda sa ating mga kapatid? Paano na nga ba ang ating pagdiriwang ng Pasko ngayon?

 

Bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko, dito umuusbong ang tunay na diwa ng kapistahan natin. Dito natin mas malinaw na mapapansin ang  mensaheng ibinubunyag ng Kapaskuhan.

 

Ang Diyos mismo ay nakiisa sa kanyang nilikha.  Ang Diyos ay sadyang naghubad ng kanyang karangyaan upang danasin ang kapighatian nating kanyang minamahal. Ang Diyos, kay Hesus, ay nagkatawang-tao at nakipamuhay sa bawat nilalang na naghahanap ng pag-ibig at pagkalinga. “Naging tao ang Salita at siya’y nanirahan sa piling natin…” (Juan 1:14). Naparito siya upang magbigay ng galak.

 

Ang mensaheng ito ang mag-aakay sa atin sa simple ngunit makabuluhan, sa tahimik ngunit maligayang Pasko para sa lahat. Tayo ay magdiriwang pa rin sa gitna ng pagsubok.  At ang ating pagdiriwang ay lalahukan natin ng ibayong awa at pag-ibig sa ating mga nasalantang kababayan.  Gagawin nating matingkad ang ating pakikipag-kapatiran sa ating kapwa.  Dadamahin natin ang ligaya ng pagbibigay na sisira sa pagkamaka-sarili. Paano man tayo magpasya na magdiwang na may puso para sa iba, sigurado tayong ang Espiritu Santo mismo ang gumagabay sa atin.

 

Kaysarap ng Paskong malapit sa tunay na pangyayari sa sabsaban sa Belen. Kasama ni Maria at Jose, halina at ihandog ang ating puso sa Sanggol na bukal ng pag-asa, pagbabago at pagbangon ng bawat isa, ng Simbahan at ng bayan.

 

Ngayon pa lang, sa paghahanda natin sa maluwalhating pagdating ng Panginoon sa ating mga puso, lalo na sa mga kababayan nating nasalanta ng mga matitinding kalamidad na dumaan sa ating bansa ngayong taong ito, at para bang naranasan ang matigas na sabsabang pinagsilangan ng ating Mesias, binabati ko na kayo ng Mapagpalang Pasko at Mapayapang Bagong Taon,

 

Mahal ko po kayong lahat

 

+Mylo Hubert C. Vergara

Obispo ng Pasig

 

IMNO NI STO. TOMAS

STO. TOMAS ON CHARITY: Charity is not just giving, rather removing the need of those who receive charity and liberating them from it when possible.--St Thomas of Villanova

Announcements

FOR REFLECTIONS AND PRAYER,

YOU ARE WELCOME TO VISIT

FR. RAMIL’S BLOG  AT

                                   www.ourparishpriest.

                                       blogspot.com

 

FIRST FRIDAY HOLY HOUR AT DEVOTION

 

SA APRIL 4, 2014 AY FIRST FRIDAY. 

 

DUMALO TAYO SA MISA,

 

HOLY HOUR AT PARISH RECOLLECTION

SIMULA 6 PM,

 

KUNG SAAN MARIRINIG NATIN ANG MENSAHE

 

NG SACRED HEART PARA SA ATIN SA BUWANG ITO.

 

MAYROON DING PAGPAPAHID NG LANGIS SA

 

KARANGALAN NI STO TOMAS.

 

MAGKITA-KITA PO TAYO!

 

 

PAANYAYA PARA SA MGA KABATAAN

kabataan,

MAGING malapit sa diyos at DAGDAGAN ANG KAIBIGAN AT BARKADA! 

dumalo sa parish youth ministry,

ang kilusan ng mga kabataan ng ating parokya. 

magkita-kita tayo sa parish hall tuwing sabado

simula alas-7 ng gabi

para sa kwentuhan, pagdarasal,

pakikipag-kaibigan sa diyos at sa isat-isa. 

ISAMA ANG LAHAT NG mga TROPA!

 IBA ANG SAYA KASAMA SI KRISTO!!! 

PAANYAYA PARA SA LOVE OFFERING SA PANGINOON

ANG MGA LOVE-OFFERING ENVELOPES NA IPINAMIMIGAY SA ATIN SA HARAP O PINTO NG SIMBAHAN AY MALAKING TULONG NINYO PARA SA MGA GAWAIN NG ATING SIMBAHAN.  UGALIIN NATIN NA SUPORTAHAN AT TULUNGAN ANG ATING PAROKYA.  BAGAMAT ITO AY HINDI SAPILITAN, SANA’Y MAUNAWAAN NATIN NA ANG ATING SIMBAHAN AY PANANAGUTAN NATIN NA ITAGUYOD SA KANYANG MGA PROYEKTO, MAINTENANCE AT MGA PLANO PARA SA IKADARAKILA NG DIYOS.  MAAARING IBALIK SA OPISINA O KAYA’Y IALAY SA OFFERTORY PROCESSION NG MISA ANG ATING MGA LOVE OFFERING.    ANG BUKAS-PALAD SA DIYOS AY PINAGPAPALA NIYANG LUBOS.  SALAMAT PO.

SCHEDULE OF LITURGICAL SERVICES
HOLY MASS:

SUNDAYS        6:00 AM         

8:00 AM         10:00 AM
4:00 PM           5:00 PM

6:30 PM

MONDAYS    6:00 PM

TUESDAYS
    6:00 PM

WEDNESDAYS
   6:00 AM and 6:00PM

followed by Perpetual Help Novena

THURSDAYS
    6:00 PM

FRIDAYS          6:00 PM

followed by Sto. Tomas Devotion

1st FRIDAYS     6:00 PM

followed by Holy Hour and Parish Recollection                      

SATURDAYS    6:00 AM and
5:30 PM ANTICIPATED MASS

PANALANGIN NG PAROKYA NI STO. TOMAS DE VILLANUEVA

 

AMANG MAPAGMAHAL

TUNGHAYAN MO PO AT KAAWAAN

ANG IYONG MGA ANAK

SA DELA PAZ AT SANTOLAN

NA BUMUBUO SA PAROKYA

NI STO TOMAS DE VILLANUEVA.

NAWAY MAG-UMAPAW

ANG PAGKAKAISA, PAGMAMAHAL

AT PAGLILINGKOD SA AMING LAHAT

KAUGNAY NG AMING OBISPO, KURA PAROKO

AT MGA PARING LINGKOD.

MARANASAN NAWA NG BAWAT

PAMILYA AT PAMAYANAN

ANG IYONG PAGGABAY AT

PAGPAPALANG MATERYAL AT ESPIRITWAL.

ITAGUYOD NAWA NAMIN

ANG MISYON NG SIMBAHAN

NA MAY MALASAKIT SA AMING KAPWA

AT TUNAY NA PAGBIBIGAYAN.

SALAMAT PO SA PAROKYA

NAMING ITO NA SIYANG

TAHANAN NG AMING PUSO

AT BUONG PAGKATAO.

SA PAMAMAGITAN NI KRISTO

KASAMA NG ESPIRITU SANTO

MAGPASAWALANG HANGGAN.  AMEN.

STO. TOMAS DE VILLANUEVA,

IPANALANGIN MO KAMI.  

Facebook Share

Share on facebook

Facebook Page

Who's Online

We have 6 guests online