Get Adobe Flash player

Solemn Feast of the Sacred Heart 2013

Sacred Heart of Jesus

  

Today we celebrate the solemnity of the Sacred Heart. The devotion to the Sacred Heart was based on the revelation of St. Margarette Alacoque. Linguistically speaking, the word "Sacred" is synonym to "Divine" and the word "Heart" is synonym of "Love." As such, when reference is made to the Sacred Heart, it is understood to be a reference to the Divine love of God that echoes the Sacred nature of the Lord; "God is love." [1 Jn. 4:8] In the Sacred Heart is revealed the undeserved love of God that was manifested through the atoning sacrifice of Jesus for our sins. [1 Jn. 4:10]. God's love for us was revealed through His Son, our Lord Jesus. "For God so loved the world that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him may not perish but may have eternal life." [Jn. 3:16]

God reminds us in today’s readings that he is always close to us in our needs and concerns, ready and willing to come to our aid. Like a good shepherd he watches over us and is saddened when we stray from grace and disregard the suggestions of the Holy Spirit in our conscience. Far from the idea of the ancient philosophers who imagined the deity as an immovable mover, a distant and removed reality, unconcerned with human affairs, Scripture reveals to us a God who is caring and close to each of his creatures in a very personal way.

There was once a wise and beloved king who cared greatly for his people and wanted the best for them. He took personal interest in their affairs and tried to understand how his decisions affect their lives. Sometimes, he would disguise wandering around the street, trying to see life from their perspective. One day, he disguise himself as the poor villager and went to visit the public bath. People were enjoying the fellowship and relaxation. The water was heated by a furnace in a cellar, where one man was responsible for maintaining the comfort level of the water. The king made his way to the basement to visit with the man who tirelessly tended the fire.

The two men shared meal together as the king tried to befriend the man. Frequently, the king visited this man. He showed care for him which no one has ever done before.

One day the king revealed his identity to his friend. It was a risky move because the man might ask him favor or gift. Instead he looked at the king’s eyes and said, “You left your comfortable palace to sit with me in this hot and dingy cellar. You ate meager food and genuinely showed you cared about what happens to me. On the other people who might bestowed gifts, but to me you gave given the greatest gift of all. You gave me the gift of yourself.

God has given us the greatest gift, Jesus. The devotion to the Sacred Heart is giving importance to the humanity of Jesus who showed God’s love for us in a sublime way by being with us – Emmanuel and He showed how great His love by dying on the cross.  

As we reflect today let us ask ourselves, how do we respond to God’s love.

 

FR. CLOD BAGABALDO

 

IMNO NI STO. TOMAS

--St Thomas of Villanov:

Announcements

FOR REFLECTIONS AND PRAYER,

YOU ARE WELCOME TO VISIT

FR. RAMIL’S BLOG  AT

                                   www.ourparishpriest.

                                       blogspot.com

 

FIRST FRIDAY HOLY HOUR AT DEVOTION

 

SA APRIL 4, 2014 AY FIRST FRIDAY. 

 

DUMALO TAYO SA MISA,

 

HOLY HOUR AT PARISH RECOLLECTION

SIMULA 6 PM,

 

KUNG SAAN MARIRINIG NATIN ANG MENSAHE

 

NG SACRED HEART PARA SA ATIN SA BUWANG ITO.

 

MAYROON DING PAGPAPAHID NG LANGIS SA

 

KARANGALAN NI STO TOMAS.

 

MAGKITA-KITA PO TAYO!

 

 

PAANYAYA PARA SA MGA KABATAAN

kabataan,

MAGING malapit sa diyos at DAGDAGAN ANG KAIBIGAN AT BARKADA! 

dumalo sa parish youth ministry,

ang kilusan ng mga kabataan ng ating parokya. 

magkita-kita tayo sa parish hall tuwing sabado

simula alas-7 ng gabi

para sa kwentuhan, pagdarasal,

pakikipag-kaibigan sa diyos at sa isat-isa. 

ISAMA ANG LAHAT NG mga TROPA!

 IBA ANG SAYA KASAMA SI KRISTO!!! 

PAANYAYA PARA SA LOVE OFFERING SA PANGINOON

ANG MGA LOVE-OFFERING ENVELOPES NA IPINAMIMIGAY SA ATIN SA HARAP O PINTO NG SIMBAHAN AY MALAKING TULONG NINYO PARA SA MGA GAWAIN NG ATING SIMBAHAN.  UGALIIN NATIN NA SUPORTAHAN AT TULUNGAN ANG ATING PAROKYA.  BAGAMAT ITO AY HINDI SAPILITAN, SANA’Y MAUNAWAAN NATIN NA ANG ATING SIMBAHAN AY PANANAGUTAN NATIN NA ITAGUYOD SA KANYANG MGA PROYEKTO, MAINTENANCE AT MGA PLANO PARA SA IKADARAKILA NG DIYOS.  MAAARING IBALIK SA OPISINA O KAYA’Y IALAY SA OFFERTORY PROCESSION NG MISA ANG ATING MGA LOVE OFFERING.    ANG BUKAS-PALAD SA DIYOS AY PINAGPAPALA NIYANG LUBOS.  SALAMAT PO.

SCHEDULE OF LITURGICAL SERVICES
HOLY MASS:

SUNDAYS        6:00 AM         

8:00 AM         10:00 AM
4:00 PM           5:00 PM

6:30 PM

MONDAYS    6:00 PM

TUESDAYS
    6:00 PM

WEDNESDAYS
   6:00 AM and 6:00PM

followed by Perpetual Help Novena

THURSDAYS
    6:00 PM

FRIDAYS          6:00 PM

followed by Sto. Tomas Devotion

1st FRIDAYS     6:00 PM

followed by Holy Hour and Parish Recollection                      

SATURDAYS    6:00 AM and
5:30 PM ANTICIPATED MASS

PANALANGIN NG PAROKYA NI STO. TOMAS DE VILLANUEVA

 

AMANG MAPAGMAHAL

TUNGHAYAN MO PO AT KAAWAAN

ANG IYONG MGA ANAK

SA DELA PAZ AT SANTOLAN

NA BUMUBUO SA PAROKYA

NI STO TOMAS DE VILLANUEVA.

NAWAY MAG-UMAPAW

ANG PAGKAKAISA, PAGMAMAHAL

AT PAGLILINGKOD SA AMING LAHAT

KAUGNAY NG AMING OBISPO, KURA PAROKO

AT MGA PARING LINGKOD.

MARANASAN NAWA NG BAWAT

PAMILYA AT PAMAYANAN

ANG IYONG PAGGABAY AT

PAGPAPALANG MATERYAL AT ESPIRITWAL.

ITAGUYOD NAWA NAMIN

ANG MISYON NG SIMBAHAN

NA MAY MALASAKIT SA AMING KAPWA

AT TUNAY NA PAGBIBIGAYAN.

SALAMAT PO SA PAROKYA

NAMING ITO NA SIYANG

TAHANAN NG AMING PUSO

AT BUONG PAGKATAO.

SA PAMAMAGITAN NI KRISTO

KASAMA NG ESPIRITU SANTO

MAGPASAWALANG HANGGAN.  AMEN.

STO. TOMAS DE VILLANUEVA,

IPANALANGIN MO KAMI.  

Facebook Share

Share on facebook

Facebook Page

Who's Online

We have 17 guests online

Number of Hits

255172 Page Views