Get Adobe Flash player

Summer Apostolate Program 2013 - Bro. Lander Sanchez


 

IT’S MORE FUN IN SANTOLAN

Sem. Alexander Trinidad A. Sanchez

 

 

Ang nasabi ko noong una akong dumating sa Parokya ni Sto. Tomas de Villanueva sa Santolan, “Buhay –parokya na naman... hoo.”

 Sa totoo lamang, mahirap ang buhay parokya. Oo nga at marami ang mga makikilala mong mga bagong personalidad na maari mong kapulutan ng aral at inspirasyon sa buhay, marami ring nakatutuwang karanasang nakahain, subalit ang parokya ay ibang iba sa katahimikan at comfort ng seminaryo, o maging ng sarili mong tahanan.

Ang parokya sa aking pagkakakila, batay na rin sa aking mga nakaraang karanasan, ay napaka-hectic. Bukod pa sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga tao na ipagdiwang mo ang Banal na Misa, tambak ng Pastoral meetings, invitations at iba pang suliraning kaugnay ng pangangailangan ng iba. Ang pari, sa kanyang sarili ay nangangaialnagn din namang tugunin ang kanyang pangangailangan, bilang tao at higit sa lahat bilang pari. Napakahirap maglingkod ng mahusay kung sa palagay mo ay may kailangan ka ring gawin para sa sarili bilang isang pari. Ang isang konkretong halimbawa ay ang pangangailangan ng pari ang magdasal... bilang kanyang pagkukunan ng lakas at motibasyon para sa mga hamon ng paglilingkod. Kung tambak ang kailangan ng parokya, idagdag pa riyan ang hamon ng kapaligiran, suliranin sa mga taong kailangang ituwid ang pagkaunawa sa mga bagay--- sa mga ito pa lamang, kung tutugunan ng pari ang lahat ng ito, ubos na ang kanyang oras, ubos na ang kanyang lakas, wala na siya sa disposisyon.

Sa Santolan, being an urban parish, ibang iba ang katatayuan sa mga parokya sa probinsya... mas matindi ang challenge, mas malaki ang hinihingi sa pari, mas kailangang ibigay ng pari ang buo niyang pagkatao para lamang tugunin ang mga suliranin at pangangailanagn ng mga parokyano. Magkagayunman, mas kailangan pala ng pari na magdasal sa ganitong klase ng environment, mas malaki pa nga ang tungkulin niyang ipagdasal ang lahat ng kanyang kailangang gawin alang-alang sa simbahan. Mas malaki ang magiging problema kung puro meeting lamang, planning at pastoral response lamang ang nasa isip ng pari, mukhang mas mawawalan ng direksyon.

Sa Santolan, nakita ko kung paano isalit ang panalangin sa pang-araw-araw na demand ng parokya. You don’t find time for prayer, you make time for it, mahirap, pero lalong kailangang, ideal, pero narito ang kasagutan. Mas nakakatakot pa nga yata ang parokyang masaya, maunlad, subalit hindi nagdarasal, sa ganitong kalagayan, walang laman ang mga gawi, walang saligan ang mga gawain.

Hindi mayamang parokya ang Santolan, subalit masasabing parokya sila, sa pangungunan ng Kura Paroko, unti-unting natututong manalanagin ang sambayanan, lumalapit sa Diyos, humihingi ng gabay sa kabila ng maraming pananagutan sa buhay...

Parish life... It’s more fun in Santolan   

       

IMNO NI STO. TOMAS

:

Announcements

FOR REFLECTIONS AND PRAYER,

YOU ARE WELCOME TO VISIT

FR. RAMIL’S BLOG  AT

                                   www.ourparishpriest.

                                       blogspot.com

 

FIRST FRIDAY HOLY HOUR AT DEVOTION

 

SA APRIL 4, 2014 AY FIRST FRIDAY. 

 

DUMALO TAYO SA MISA,

 

HOLY HOUR AT PARISH RECOLLECTION

SIMULA 6 PM,

 

KUNG SAAN MARIRINIG NATIN ANG MENSAHE

 

NG SACRED HEART PARA SA ATIN SA BUWANG ITO.

 

MAYROON DING PAGPAPAHID NG LANGIS SA

 

KARANGALAN NI STO TOMAS.

 

MAGKITA-KITA PO TAYO!

 

 

PAANYAYA PARA SA MGA KABATAAN

kabataan,

MAGING malapit sa diyos at DAGDAGAN ANG KAIBIGAN AT BARKADA! 

dumalo sa parish youth ministry,

ang kilusan ng mga kabataan ng ating parokya. 

magkita-kita tayo sa parish hall tuwing sabado

simula alas-7 ng gabi

para sa kwentuhan, pagdarasal,

pakikipag-kaibigan sa diyos at sa isat-isa. 

ISAMA ANG LAHAT NG mga TROPA!

 IBA ANG SAYA KASAMA SI KRISTO!!! 

PAANYAYA PARA SA LOVE OFFERING SA PANGINOON

ANG MGA LOVE-OFFERING ENVELOPES NA IPINAMIMIGAY SA ATIN SA HARAP O PINTO NG SIMBAHAN AY MALAKING TULONG NINYO PARA SA MGA GAWAIN NG ATING SIMBAHAN.  UGALIIN NATIN NA SUPORTAHAN AT TULUNGAN ANG ATING PAROKYA.  BAGAMAT ITO AY HINDI SAPILITAN, SANA’Y MAUNAWAAN NATIN NA ANG ATING SIMBAHAN AY PANANAGUTAN NATIN NA ITAGUYOD SA KANYANG MGA PROYEKTO, MAINTENANCE AT MGA PLANO PARA SA IKADARAKILA NG DIYOS.  MAAARING IBALIK SA OPISINA O KAYA’Y IALAY SA OFFERTORY PROCESSION NG MISA ANG ATING MGA LOVE OFFERING.    ANG BUKAS-PALAD SA DIYOS AY PINAGPAPALA NIYANG LUBOS.  SALAMAT PO.

SCHEDULE OF LITURGICAL SERVICES
HOLY MASS:

SUNDAYS        6:00 AM         

8:00 AM         10:00 AM
4:00 PM           5:00 PM

6:30 PM

MONDAYS    6:00 PM

TUESDAYS
    6:00 PM

WEDNESDAYS
   6:00 AM and 6:00PM

followed by Perpetual Help Novena

THURSDAYS
    6:00 PM

FRIDAYS          6:00 PM

followed by Sto. Tomas Devotion

1st FRIDAYS     6:00 PM

followed by Holy Hour and Parish Recollection                      

SATURDAYS    6:00 AM and
5:30 PM ANTICIPATED MASS

PANALANGIN NG PAROKYA NI STO. TOMAS DE VILLANUEVA

 

AMANG MAPAGMAHAL

TUNGHAYAN MO PO AT KAAWAAN

ANG IYONG MGA ANAK

SA DELA PAZ AT SANTOLAN

NA BUMUBUO SA PAROKYA

NI STO TOMAS DE VILLANUEVA.

NAWAY MAG-UMAPAW

ANG PAGKAKAISA, PAGMAMAHAL

AT PAGLILINGKOD SA AMING LAHAT

KAUGNAY NG AMING OBISPO, KURA PAROKO

AT MGA PARING LINGKOD.

MARANASAN NAWA NG BAWAT

PAMILYA AT PAMAYANAN

ANG IYONG PAGGABAY AT

PAGPAPALANG MATERYAL AT ESPIRITWAL.

ITAGUYOD NAWA NAMIN

ANG MISYON NG SIMBAHAN

NA MAY MALASAKIT SA AMING KAPWA

AT TUNAY NA PAGBIBIGAYAN.

SALAMAT PO SA PAROKYA

NAMING ITO NA SIYANG

TAHANAN NG AMING PUSO

AT BUONG PAGKATAO.

SA PAMAMAGITAN NI KRISTO

KASAMA NG ESPIRITU SANTO

MAGPASAWALANG HANGGAN.  AMEN.

STO. TOMAS DE VILLANUEVA,

IPANALANGIN MO KAMI.  

Facebook Share

Share on facebook

Facebook Page

Who's Online

We have 10 guests online

Number of Hits

274732 Page Views