stvpasig.org

PASTORAL CARE FOR HOMOSEXUAL PERSONS

RECOLLECTION  PARA SA MGA GAYS NG ATING PAROKYA

 

ISANG SPECIAL RECOLLECTION ANG ALAY NG PAROKYA PARA SA MGA GAYS SA JANUARY 25, 2014, SABADO, IKA-7 NG GABI. 

 

ITO AY UPANG MAGABAYAN AT MAPALAPIT SA PANGINOON ANG LAHAT NG KANYANG MINAMAHAL NA ANAK.

 

ANG NAIS LUMALIM ANG PAGKILALA SA SARILI AT PAGKILALA SA PANGINOON AY MAGPALISTA LAMANG PO SA ATING PARISH OFFICE.