Get Adobe Flash player

stvpasig.org

THIRD WEEK OF ADVENT

THIRD SUNDAY (Gaudete “Rejoice” Sunday)

A: Is 35:1–6a, 10; Jas 5:7–10; Mt 11:2–11

B: Is 61:1–2a, 10–11; 1 Thes 5:16–24; Jn 1:6–8, 19–28

C: Zep 3:14–18a; Phil 4:4–7; Lk 3:10–18

What Next?

What might John the Baptist answer us if we asked, “What then should we do?” Are we “filled with expectation” as Luke describes the crowds? Or are we too bored, numb, busy?

 

MONDAY: Nm 24:2–7, 15–17a; Mt 21:23–27

Blessing, Not Curse

The pagan ruler Balak, threatened by the Israelites, wants his prophet Balaam to curse them. But Balaam speaks only as God directs. He blesses the tents, comparing the Hebrew encampment to gardens, cedars, and wells. In the same way, God’s coming as Jesus is announced as blessing, not terror or dread. We have nothing to fear from our God who delights in us.

 

TUESDAY: Zep 3:1–2, 9–13; Mt 21:28–32

Not the “Holy Souls”

Zephaniah proclaims, “You will not be ashamed of all your deeds.” He foretells a Jesus who’s unimpressed by the braggart, pleasing son who eventually does nothing, but is impressed by the son who gives the wrong answer—and by extension those who don’t fit the narrow parameters of virtue, the despised of his society. This God, surprisingly, welcome even us.

 

WEDNESDAY: Is 45:6c–8, 18, 21b–25; Lk 7:18b–23

His Work Continues

Imagine the places where Jesus’ work happens today: in optometrists’ and audiologists’ offices, rehabilitation centers, drug-treatment facilities, ESL classrooms, grief-counseling groups, hospitals. As in Isaiah, the gentle rain still falls; the buds of justice open.

 

THURSDAY: Is 54:1–10; Lk 7:24–30

A Quiet Island in the Jollity

To those who mourn or feel lonely, God offers the deepest assurance: “For a brief moment I abandoned you, but with great tenderness I will take you back” (Is 54:7). It’s a lovely promise to repeat while falling asleep.

 

FRIDAY: Is 56:1–3a, 6–8; Jn 5:33–36

Glad Reunions

At this time of year, parents anticipate visits from adult children and grandchildren; siblings await each other; lovers yearn for reunions. Jesus is also a long-desired meeting point: the human and divine intersecting. All the obstacles, rules, and hoop-jumping of earlier attempts to placate an angry, distant God end with Christ coming sweetly and simply as an infant.

IMNO NI STO. TOMAS

--St Thomas of Villanov:

Announcements

FOR REFLECTIONS AND PRAYER,

YOU ARE WELCOME TO VISIT

FR. RAMIL’S BLOG  AT

                                   www.ourparishpriest.

                                       blogspot.com

 

FIRST FRIDAY HOLY HOUR AT DEVOTION

 

SA APRIL 4, 2014 AY FIRST FRIDAY. 

 

DUMALO TAYO SA MISA,

 

HOLY HOUR AT PARISH RECOLLECTION

SIMULA 6 PM,

 

KUNG SAAN MARIRINIG NATIN ANG MENSAHE

 

NG SACRED HEART PARA SA ATIN SA BUWANG ITO.

 

MAYROON DING PAGPAPAHID NG LANGIS SA

 

KARANGALAN NI STO TOMAS.

 

MAGKITA-KITA PO TAYO!

 

 

PAANYAYA PARA SA MGA KABATAAN

kabataan,

MAGING malapit sa diyos at DAGDAGAN ANG KAIBIGAN AT BARKADA! 

dumalo sa parish youth ministry,

ang kilusan ng mga kabataan ng ating parokya. 

magkita-kita tayo sa parish hall tuwing sabado

simula alas-7 ng gabi

para sa kwentuhan, pagdarasal,

pakikipag-kaibigan sa diyos at sa isat-isa. 

ISAMA ANG LAHAT NG mga TROPA!

 IBA ANG SAYA KASAMA SI KRISTO!!! 

PAANYAYA PARA SA LOVE OFFERING SA PANGINOON

ANG MGA LOVE-OFFERING ENVELOPES NA IPINAMIMIGAY SA ATIN SA HARAP O PINTO NG SIMBAHAN AY MALAKING TULONG NINYO PARA SA MGA GAWAIN NG ATING SIMBAHAN.  UGALIIN NATIN NA SUPORTAHAN AT TULUNGAN ANG ATING PAROKYA.  BAGAMAT ITO AY HINDI SAPILITAN, SANA’Y MAUNAWAAN NATIN NA ANG ATING SIMBAHAN AY PANANAGUTAN NATIN NA ITAGUYOD SA KANYANG MGA PROYEKTO, MAINTENANCE AT MGA PLANO PARA SA IKADARAKILA NG DIYOS.  MAAARING IBALIK SA OPISINA O KAYA’Y IALAY SA OFFERTORY PROCESSION NG MISA ANG ATING MGA LOVE OFFERING.    ANG BUKAS-PALAD SA DIYOS AY PINAGPAPALA NIYANG LUBOS.  SALAMAT PO.

SCHEDULE OF LITURGICAL SERVICES
HOLY MASS:

SUNDAYS        6:00 AM         

8:00 AM         10:00 AM
4:00 PM           5:00 PM

6:30 PM

MONDAYS    6:00 PM

TUESDAYS
    6:00 PM

WEDNESDAYS
   6:00 AM and 6:00PM

followed by Perpetual Help Novena

THURSDAYS
    6:00 PM

FRIDAYS          6:00 PM

followed by Sto. Tomas Devotion

1st FRIDAYS     6:00 PM

followed by Holy Hour and Parish Recollection                      

SATURDAYS    6:00 AM and
5:30 PM ANTICIPATED MASS

PANALANGIN NG PAROKYA NI STO. TOMAS DE VILLANUEVA

 

AMANG MAPAGMAHAL

TUNGHAYAN MO PO AT KAAWAAN

ANG IYONG MGA ANAK

SA DELA PAZ AT SANTOLAN

NA BUMUBUO SA PAROKYA

NI STO TOMAS DE VILLANUEVA.

NAWAY MAG-UMAPAW

ANG PAGKAKAISA, PAGMAMAHAL

AT PAGLILINGKOD SA AMING LAHAT

KAUGNAY NG AMING OBISPO, KURA PAROKO

AT MGA PARING LINGKOD.

MARANASAN NAWA NG BAWAT

PAMILYA AT PAMAYANAN

ANG IYONG PAGGABAY AT

PAGPAPALANG MATERYAL AT ESPIRITWAL.

ITAGUYOD NAWA NAMIN

ANG MISYON NG SIMBAHAN

NA MAY MALASAKIT SA AMING KAPWA

AT TUNAY NA PAGBIBIGAYAN.

SALAMAT PO SA PAROKYA

NAMING ITO NA SIYANG

TAHANAN NG AMING PUSO

AT BUONG PAGKATAO.

SA PAMAMAGITAN NI KRISTO

KASAMA NG ESPIRITU SANTO

MAGPASAWALANG HANGGAN.  AMEN.

STO. TOMAS DE VILLANUEVA,

IPANALANGIN MO KAMI.  

Facebook Share

Share on facebook

Facebook Page

Who's Online

We have 8 guests online