Get Adobe Flash player

stvpasig.org

SECOND WEEK OF ADVENT

SECOND SUNDAY

A: Is 11:1–10; Rom 15:4–9; Mt 3:1–12

B: Is 40:1–5, 9–11; 2 Pt 3:8–14; Mk 1:1–8

C: Bar 5:1–9; Phil 1:4–6, 8–11; Lk 3:1–6

Like Us

Scholars think John the Baptist mentored Jesus. In contrast to John, Jesus seems so ordinary—no weird clothes, no unusual diet, and generally not calling people “a brood of vipers.” Jesus is one with us. We try to place him on a pedestal, but he enters the flawed world of humanity and nestles beside us.

 

MONDAY: Is 35:1–10; Lk 5:17–26

Carried to Jesus

When we were “paralyzed” by grief or illness, what friends brought us to Jesus? Can we look back on such an experience with gratitude and astonishment? Can we “pay it forward” by helping someone else? If so, then the desert blooms.

 

TUESDAY: Is 40:1–11; Mt 18:12–14

Bedraggled. Beloved.

Today’s Advent calendar surprise might be a sheep, looking lost and forlorn. And if one word appeared, it would be comfort. Our God is crazy with love, seeking us even in thorny brambles.

 

WEDNESDAY: Is 40:25–31; Mt 11:28–30

Achingly Tired

The teenager wearing the T-shirt labeled “Cleaning Crew,” the weary waitress boarding the night bus—how gratefully they might hear “I will give you rest” or “they will soar on eagles’ wings . . . run and not grow weary, walk and not grow faint” (Is 40:31).

 

THURSDAY: Is 41:13–20; Mt 11:11–15

Welcome Relief

In the 14th century, when people were described with the disparaging terms from Isaiah’s reading today, The Cloud of Unknowing offered beauty instead: “God’s . . . grace made you and redeemed you and gave you this work, which is love.”

 

FRIDAY: Is 48:17–19; Mt 11:16–19

Fingers Stuck in Our Ears?

Do we ever act like the children Jesus describes today, ignoring the music and refusing to dance? If so, we miss the chance to turn minds and hearts toward wonder and beauty.

 

SATURDAY: Sir 48:1–4, 9–11; Mt 17:9a, 10–13

Rubber and Road

After the Transfiguration account, we see the gritty reality of a boy whose own father calls him a lunatic. As we approach Gaudete (Rejoice) Sunday, it’s good to remember that much of the uplifting Scripture we read came from pain, turmoil, and bloodshed in Israel’s history. We’re not the only ones to face crises at Christmas!

IMNO NI STO. TOMAS

:

Announcements

FOR REFLECTIONS AND PRAYER,

YOU ARE WELCOME TO VISIT

FR. RAMIL’S BLOG  AT

                                   www.ourparishpriest.

                                       blogspot.com

 

FIRST FRIDAY HOLY HOUR AT DEVOTION

 

SA APRIL 4, 2014 AY FIRST FRIDAY. 

 

DUMALO TAYO SA MISA,

 

HOLY HOUR AT PARISH RECOLLECTION

SIMULA 6 PM,

 

KUNG SAAN MARIRINIG NATIN ANG MENSAHE

 

NG SACRED HEART PARA SA ATIN SA BUWANG ITO.

 

MAYROON DING PAGPAPAHID NG LANGIS SA

 

KARANGALAN NI STO TOMAS.

 

MAGKITA-KITA PO TAYO!

 

 

PAANYAYA PARA SA MGA KABATAAN

kabataan,

MAGING malapit sa diyos at DAGDAGAN ANG KAIBIGAN AT BARKADA! 

dumalo sa parish youth ministry,

ang kilusan ng mga kabataan ng ating parokya. 

magkita-kita tayo sa parish hall tuwing sabado

simula alas-7 ng gabi

para sa kwentuhan, pagdarasal,

pakikipag-kaibigan sa diyos at sa isat-isa. 

ISAMA ANG LAHAT NG mga TROPA!

 IBA ANG SAYA KASAMA SI KRISTO!!! 

PAANYAYA PARA SA LOVE OFFERING SA PANGINOON

ANG MGA LOVE-OFFERING ENVELOPES NA IPINAMIMIGAY SA ATIN SA HARAP O PINTO NG SIMBAHAN AY MALAKING TULONG NINYO PARA SA MGA GAWAIN NG ATING SIMBAHAN.  UGALIIN NATIN NA SUPORTAHAN AT TULUNGAN ANG ATING PAROKYA.  BAGAMAT ITO AY HINDI SAPILITAN, SANA’Y MAUNAWAAN NATIN NA ANG ATING SIMBAHAN AY PANANAGUTAN NATIN NA ITAGUYOD SA KANYANG MGA PROYEKTO, MAINTENANCE AT MGA PLANO PARA SA IKADARAKILA NG DIYOS.  MAAARING IBALIK SA OPISINA O KAYA’Y IALAY SA OFFERTORY PROCESSION NG MISA ANG ATING MGA LOVE OFFERING.    ANG BUKAS-PALAD SA DIYOS AY PINAGPAPALA NIYANG LUBOS.  SALAMAT PO.

SCHEDULE OF LITURGICAL SERVICES
HOLY MASS:

SUNDAYS        6:00 AM         

8:00 AM         10:00 AM
4:00 PM           5:00 PM

6:30 PM

MONDAYS    6:00 PM

TUESDAYS
    6:00 PM

WEDNESDAYS
   6:00 AM and 6:00PM

followed by Perpetual Help Novena

THURSDAYS
    6:00 PM

FRIDAYS          6:00 PM

followed by Sto. Tomas Devotion

1st FRIDAYS     6:00 PM

followed by Holy Hour and Parish Recollection                      

SATURDAYS    6:00 AM and
5:30 PM ANTICIPATED MASS

PANALANGIN NG PAROKYA NI STO. TOMAS DE VILLANUEVA

 

AMANG MAPAGMAHAL

TUNGHAYAN MO PO AT KAAWAAN

ANG IYONG MGA ANAK

SA DELA PAZ AT SANTOLAN

NA BUMUBUO SA PAROKYA

NI STO TOMAS DE VILLANUEVA.

NAWAY MAG-UMAPAW

ANG PAGKAKAISA, PAGMAMAHAL

AT PAGLILINGKOD SA AMING LAHAT

KAUGNAY NG AMING OBISPO, KURA PAROKO

AT MGA PARING LINGKOD.

MARANASAN NAWA NG BAWAT

PAMILYA AT PAMAYANAN

ANG IYONG PAGGABAY AT

PAGPAPALANG MATERYAL AT ESPIRITWAL.

ITAGUYOD NAWA NAMIN

ANG MISYON NG SIMBAHAN

NA MAY MALASAKIT SA AMING KAPWA

AT TUNAY NA PAGBIBIGAYAN.

SALAMAT PO SA PAROKYA

NAMING ITO NA SIYANG

TAHANAN NG AMING PUSO

AT BUONG PAGKATAO.

SA PAMAMAGITAN NI KRISTO

KASAMA NG ESPIRITU SANTO

MAGPASAWALANG HANGGAN.  AMEN.

STO. TOMAS DE VILLANUEVA,

IPANALANGIN MO KAMI.  

Facebook Share

Share on facebook

Facebook Page

Who's Online

We have 3 guests online