Get Adobe Flash player

stvpasig.org

PASASALAMAT SA DIYOS

PANALANGIN PAGKATAPOS NG ELEKSYON

 

SALAMAT DIYOS AMANG MAPAGMAHAL, SA ISANG MAPAYAPANG ARAW.  SA KABILA NG MGA PAGSUBOK NG NAKARAANG MGA ORAS, SA MGA TANGKA NA SIRAIN ANG INTEGRIDAD NG BALOTA AT NG KAPWA TAO, SA TAKOT AT PAGOD NG DALA NG MGA SALITANG BINIBITAWAN NG ILANG MGA KANDIDATO, NATAPOS NANG MALUWALHATI ANG ARAW NA ITO NG HALALAN SA AMING BARANGAY.

 

SALAMAT PO SA IYONG PINAGPALANG MAUPO SA PUWESTO BILANG BAGONG BARANGAY CAPTAIN, GAYUNDIN ANG KANYANG MGA KASAMA.  NAWAY BIGYAN PO NINYO NG SIGLA AT KARUNUNGAN SI ECHIE RAMOS AT IPADAMA SA KANYA ANG INYONG PAGGABAY.

 

NAWAY MAUNAWAAN NG LAHAT NG NAHALAL NGAYON NA ANG KANILANG KAPANGYARIHANG MAGLINGKOD AY MULA SA DIYOS AT DAPAT IALAY SA KALUWALHATIAN NG DIYOS.  NAWAY MAUNAWAAN NILANG ANG BIYAYANG TINANGGAP NILA AY DUMALOY SA TULONG NG MAHAL NA PATRONG SI SANTO TOMAS DE VILLANUEVA NA PATNUBAY NG BUONG SANTOLAN AT NG BUONG PAROKYA. NAWAY LAGI NILANG LINGUNIN ANG PRESENSYA NG MAHAL NA BIRHENG MARIA NA SIYANG INA NG ATING DIYOS AT PANGINOONG HESUKRISTO.

 

MAGING TAPAT NAWA SILA AT MAPAGMALASAKIT, MATUWID AT MAKATARUNGAN, MABABANG-LOOB AT MABUTI SA LAHAT LALO NA SA MGA MAHIHINA.  NAWAY MAGING TULAY SILA NG PAGKAKAISA AT PAGKAKA-UNAWAAN SA PAMAYANAN.

 

PAGPALAIN PO NINYO ANG LAHAT NG TUMAKBO SA HALALAN, LALO NA SI DRA BABY LABUGUEN AT MGA KASAMA.  SA KANILANG MABUBUTING HANGARIN, SUKLIAN PO NINYO NG PAGPAPALA ANG LAHAT NG NAG-SAKRIPISYO UPANG MAGKAROON NG MAGANDANG KINABUKASAN ANG AMING BARANGAY.

 

SALAMAT PO AT NADAMA NAMIN ANG INYONG PAGMAMAHAL AT PAGLINGAP SA INYONG SIMBAHANG NAGLALAKBAY SA LUPA KASAMA NG MGA PAGSUBOK AT MGA PAG-ASA NG LAHAT NG MGA TAO, ANUMAN ANG RELIHYON, KULTURA O PINANGGALINGAN.

 

PAPURI SA IYO, AMA, SA PAMAMAGITAN NI KRISTONG ANAK MO AT AMING PANGINOON, KASAMA NG ESPIRITU SANTO, IISANG DIYOS, MAGPASAWALANG HANGGAN. AMEN.

IMNO NI STO. TOMAS

STO. TOMAS ON HELPING THE NEEDY: If there are people who refuse to work, that is for the authorities to deal with. My duty is to assist and relieve those who come to my door.

Announcements

FOR REFLECTIONS AND PRAYER,

YOU ARE WELCOME TO VISIT

FR. RAMIL’S BLOG  AT

                                   www.ourparishpriest.

                                       blogspot.com

 

FIRST FRIDAY HOLY HOUR AT DEVOTION

 

SA APRIL 4, 2014 AY FIRST FRIDAY. 

 

DUMALO TAYO SA MISA,

 

HOLY HOUR AT PARISH RECOLLECTION

SIMULA 6 PM,

 

KUNG SAAN MARIRINIG NATIN ANG MENSAHE

 

NG SACRED HEART PARA SA ATIN SA BUWANG ITO.

 

MAYROON DING PAGPAPAHID NG LANGIS SA

 

KARANGALAN NI STO TOMAS.

 

MAGKITA-KITA PO TAYO!

 

 

PAANYAYA PARA SA MGA KABATAAN

kabataan,

MAGING malapit sa diyos at DAGDAGAN ANG KAIBIGAN AT BARKADA! 

dumalo sa parish youth ministry,

ang kilusan ng mga kabataan ng ating parokya. 

magkita-kita tayo sa parish hall tuwing sabado

simula alas-7 ng gabi

para sa kwentuhan, pagdarasal,

pakikipag-kaibigan sa diyos at sa isat-isa. 

ISAMA ANG LAHAT NG mga TROPA!

 IBA ANG SAYA KASAMA SI KRISTO!!! 

PAANYAYA PARA SA LOVE OFFERING SA PANGINOON

ANG MGA LOVE-OFFERING ENVELOPES NA IPINAMIMIGAY SA ATIN SA HARAP O PINTO NG SIMBAHAN AY MALAKING TULONG NINYO PARA SA MGA GAWAIN NG ATING SIMBAHAN.  UGALIIN NATIN NA SUPORTAHAN AT TULUNGAN ANG ATING PAROKYA.  BAGAMAT ITO AY HINDI SAPILITAN, SANA’Y MAUNAWAAN NATIN NA ANG ATING SIMBAHAN AY PANANAGUTAN NATIN NA ITAGUYOD SA KANYANG MGA PROYEKTO, MAINTENANCE AT MGA PLANO PARA SA IKADARAKILA NG DIYOS.  MAAARING IBALIK SA OPISINA O KAYA’Y IALAY SA OFFERTORY PROCESSION NG MISA ANG ATING MGA LOVE OFFERING.    ANG BUKAS-PALAD SA DIYOS AY PINAGPAPALA NIYANG LUBOS.  SALAMAT PO.

SCHEDULE OF LITURGICAL SERVICES
HOLY MASS:

SUNDAYS        6:00 AM         

8:00 AM         10:00 AM
4:00 PM           5:00 PM

6:30 PM

MONDAYS    6:00 PM

TUESDAYS
    6:00 PM

WEDNESDAYS
   6:00 AM and 6:00PM

followed by Perpetual Help Novena

THURSDAYS
    6:00 PM

FRIDAYS          6:00 PM

followed by Sto. Tomas Devotion

1st FRIDAYS     6:00 PM

followed by Holy Hour and Parish Recollection                      

SATURDAYS    6:00 AM and
5:30 PM ANTICIPATED MASS

PANALANGIN NG PAROKYA NI STO. TOMAS DE VILLANUEVA

 

AMANG MAPAGMAHAL

TUNGHAYAN MO PO AT KAAWAAN

ANG IYONG MGA ANAK

SA DELA PAZ AT SANTOLAN

NA BUMUBUO SA PAROKYA

NI STO TOMAS DE VILLANUEVA.

NAWAY MAG-UMAPAW

ANG PAGKAKAISA, PAGMAMAHAL

AT PAGLILINGKOD SA AMING LAHAT

KAUGNAY NG AMING OBISPO, KURA PAROKO

AT MGA PARING LINGKOD.

MARANASAN NAWA NG BAWAT

PAMILYA AT PAMAYANAN

ANG IYONG PAGGABAY AT

PAGPAPALANG MATERYAL AT ESPIRITWAL.

ITAGUYOD NAWA NAMIN

ANG MISYON NG SIMBAHAN

NA MAY MALASAKIT SA AMING KAPWA

AT TUNAY NA PAGBIBIGAYAN.

SALAMAT PO SA PAROKYA

NAMING ITO NA SIYANG

TAHANAN NG AMING PUSO

AT BUONG PAGKATAO.

SA PAMAMAGITAN NI KRISTO

KASAMA NG ESPIRITU SANTO

MAGPASAWALANG HANGGAN.  AMEN.

STO. TOMAS DE VILLANUEVA,

IPANALANGIN MO KAMI.  

Facebook Share

Share on facebook

Facebook Page

Who's Online

We have 7 guests online