Get Adobe Flash player

21st Sunday C

Gateway to Life

 

Readings:
Isaiah 66:18-21
Psalm 117:1, 2
Hebrews 12:5-7, 11-13
Luke 13:22-30

Jesus doesn’t answer the question put to Him in this Sunday’s Gospel. It profits us nothing to speculate on how many will be saved. What we need to know is what He tells us today - how to enter into salvation and how urgent it is to strive now, before the Master closes the door.

Jesus is “the narrow gate,” the only way of salvation, the path by which all must travel to enter the kingdom of the Father (see John 14:6).

In Jesus, God has come - as He promises in this week’s First Reading - to gather nations of every language, to reveal to them His glory.

Eating and drinking with them, teaching in their streets, Jesus in the Gospel is slowly making His way to Jerusalem. There, Isaiah’s vision will be fulfilled: On the holy mountain He will be lifted up (see John 3:14), will draw to Himself bretheren from among all the nations - to worship in the heavenly Jerusalem, to glorify Him for His kindness, as we sing in Sunday’s Psalm.

In God’s plan, the kingdom was proclaimed first to the Israelites and last to the Gentiles (see Romans 1:16; Acts 3:25-26), who in the Church have come from the earth’s four corners to make up the new people of God (see Isaiah 43:5-6; Psalm 107:2-3).

Many however will lose their place at the heavenly table, Jesus warns. Refusing to accept His narrow way they will weaken, render themselves unknown to the Father (see Isaiah 63:15-16).

We don’t want to be numbered among those of drooping hands and weak knees (see Isaiah 35:3). So we must strive for that narrow gate, a way of hardship and suffering - the way of the beloved Son.

As this week’s Epistle reminds us, by our trials we know we are truly God’s sons and daughters. We are being disciplined by our afflictions, strengthened to walk that straight and narrow path - that we may enter the gate, take our place at the banquet of the righteous.

 

 Yours in Christ,

 


Scott Hahn, Ph.D.

sa gitna ng bagyo

Dear parishioners,

 

Hindi ko kayo marating nang personal sa gitna ng malakas at walang tigil na ulan pero gusto ko malaman ninyo na laman kayo na aking mga panalangin.

 

Alam ko sa tulong ni Sto Tomas de Villanueva, iingatan kayo ng Panginoong Hesus.

 

Ingatan din po ninyo ang inyong kalusugan at kaligtasan sa gitna ng malakas na bagyong ito. Matatapos din ito. May awa ang Diyos!

 

God bless you!

 

Ang inyong Kura Paroko,

 

Fr. Ramil,

Parish Priest

20th Sunday in Ordinary Time

Consuming Fire

18
Hebrews 12:1–4
Luke 12:49–53

 

Our God is a consuming fire, the Scriptures tell us (see Hebrews 12:29; Deuteronomy 4:24).

And in this week’s Gospel, Jesus uses the image of fire to describe the demands of discipleship.

The fire he has come to cast on the earth is the fire that he wants to blaze in each of our hearts. He made us from the dust of the earth (see Genesis 2:7), and filled us with the fire of the Holy Spirit in baptism (see Luke 3:16).

We were baptized into his death (see Romans 6:3). This is the baptism our Lord speaks of in the Gospel this week. The baptism with which He must be baptized is His passion and death, by which He accomplished our redemption and sent forth the fire of the Spirit on the earth (see Acts 2:3).

The fire has been set, but it is not yet blazing. We are called to enter deeper into the consuming love of God. We must examine our consciences and our actions, submitting ourselves to the revaling fire of God’s Word (see 1 Corinthians 3:13).

In our struggle against sin, we have not yet resisted to the point of shedding our own blood, Paul tells us in this week’s Epistle. We have not undergone the suffering that Jeremiah suffers in the First Reading this week. 

But this is what true discipleship requires. To be a disciple is to be inflamed with the love of the God. It is to have an unquenchable desire for holiness and zeal for the salvation of our brothers and sisters.

Being His disciple does not bring peace in the false way that the world proclaims peace (see Jeremiah 8:11). It means division and hardship. It may bring us to conflict with our own flesh and blood.

But Christ is our peace (see Ephesians 2:14). By his cross, he has lifted us up from the mire of sin and death—as he will rescue the prophet Jeremiah (see Jeremiah 38:10).

And as we sing in the Psalm this week, we trust in our deliverer.

 

Yours in Christ,

 

Scott Hahn, Ph.D.

PAGDALAW NG TATLONG IMAHEN NI SANTO TOMAS DE VILLANUEVA MULA SA BULACAN

PROGRAMA

 

August  10,  2013      SABADO

 

1:00pm:  Motorcade  mula  sa  kanto  ng  Marcos  Highway  patungo  sa  Simbahan.     

 

1:50pm:  Panalangin  ng  Pagtanggap  at  Pagpapakilala  sa  mga  imehen.     

 

5:30pm:  Banal  na  Misa  ng  Pagsalubong  sa  tatlong  imahen  mula  sa  Bulacan.     

 

August  16,  2013      BIYERNES

 

8:00am:  Holy  Mass  sponsored  by  STVPS.  Farewell  mass  to  the  image  of  STV.     

 

9:00am:  Pagbabalik  ng  mga  imahen  sa  Bulacan.    

More Articles...

IMNO NI STO. TOMAS

- Saint Thomas of Villanov:

Announcements

FOR REFLECTIONS AND PRAYER,

YOU ARE WELCOME TO VISIT

FR. RAMIL’S BLOG  AT

                                   www.ourparishpriest.

                                       blogspot.com

 

FIRST FRIDAY HOLY HOUR AT DEVOTION

 

SA APRIL 4, 2014 AY FIRST FRIDAY. 

 

DUMALO TAYO SA MISA,

 

HOLY HOUR AT PARISH RECOLLECTION

SIMULA 6 PM,

 

KUNG SAAN MARIRINIG NATIN ANG MENSAHE

 

NG SACRED HEART PARA SA ATIN SA BUWANG ITO.

 

MAYROON DING PAGPAPAHID NG LANGIS SA

 

KARANGALAN NI STO TOMAS.

 

MAGKITA-KITA PO TAYO!

 

 

PAANYAYA PARA SA MGA KABATAAN

kabataan,

MAGING malapit sa diyos at DAGDAGAN ANG KAIBIGAN AT BARKADA! 

dumalo sa parish youth ministry,

ang kilusan ng mga kabataan ng ating parokya. 

magkita-kita tayo sa parish hall tuwing sabado

simula alas-7 ng gabi

para sa kwentuhan, pagdarasal,

pakikipag-kaibigan sa diyos at sa isat-isa. 

ISAMA ANG LAHAT NG mga TROPA!

 IBA ANG SAYA KASAMA SI KRISTO!!! 

PAANYAYA PARA SA LOVE OFFERING SA PANGINOON

ANG MGA LOVE-OFFERING ENVELOPES NA IPINAMIMIGAY SA ATIN SA HARAP O PINTO NG SIMBAHAN AY MALAKING TULONG NINYO PARA SA MGA GAWAIN NG ATING SIMBAHAN.  UGALIIN NATIN NA SUPORTAHAN AT TULUNGAN ANG ATING PAROKYA.  BAGAMAT ITO AY HINDI SAPILITAN, SANA’Y MAUNAWAAN NATIN NA ANG ATING SIMBAHAN AY PANANAGUTAN NATIN NA ITAGUYOD SA KANYANG MGA PROYEKTO, MAINTENANCE AT MGA PLANO PARA SA IKADARAKILA NG DIYOS.  MAAARING IBALIK SA OPISINA O KAYA’Y IALAY SA OFFERTORY PROCESSION NG MISA ANG ATING MGA LOVE OFFERING.    ANG BUKAS-PALAD SA DIYOS AY PINAGPAPALA NIYANG LUBOS.  SALAMAT PO.

SCHEDULE OF LITURGICAL SERVICES
HOLY MASS:

SUNDAYS        6:00 AM         

8:00 AM         10:00 AM
4:00 PM           5:00 PM

6:30 PM

MONDAYS    6:00 PM

TUESDAYS
    6:00 PM

WEDNESDAYS
   6:00 AM and 6:00PM

followed by Perpetual Help Novena

THURSDAYS
    6:00 PM

FRIDAYS          6:00 PM

followed by Sto. Tomas Devotion

1st FRIDAYS     6:00 PM

followed by Holy Hour and Parish Recollection                      

SATURDAYS    6:00 AM and
5:30 PM ANTICIPATED MASS

PANALANGIN NG PAROKYA NI STO. TOMAS DE VILLANUEVA

 

AMANG MAPAGMAHAL

TUNGHAYAN MO PO AT KAAWAAN

ANG IYONG MGA ANAK

SA DELA PAZ AT SANTOLAN

NA BUMUBUO SA PAROKYA

NI STO TOMAS DE VILLANUEVA.

NAWAY MAG-UMAPAW

ANG PAGKAKAISA, PAGMAMAHAL

AT PAGLILINGKOD SA AMING LAHAT

KAUGNAY NG AMING OBISPO, KURA PAROKO

AT MGA PARING LINGKOD.

MARANASAN NAWA NG BAWAT

PAMILYA AT PAMAYANAN

ANG IYONG PAGGABAY AT

PAGPAPALANG MATERYAL AT ESPIRITWAL.

ITAGUYOD NAWA NAMIN

ANG MISYON NG SIMBAHAN

NA MAY MALASAKIT SA AMING KAPWA

AT TUNAY NA PAGBIBIGAYAN.

SALAMAT PO SA PAROKYA

NAMING ITO NA SIYANG

TAHANAN NG AMING PUSO

AT BUONG PAGKATAO.

SA PAMAMAGITAN NI KRISTO

KASAMA NG ESPIRITU SANTO

MAGPASAWALANG HANGGAN.  AMEN.

STO. TOMAS DE VILLANUEVA,

IPANALANGIN MO KAMI.  

Facebook Share

Share on facebook

Facebook Page

Who's Online

We have 7 guests online

Number of Hits

266350 Page Views