Get Adobe Flash player

stvpasig.org

FOURTH WEEK OF LENT

thanks to catholic update

 

FOURTH SUNDAY: (A) Jn 9:1–41; (B) Jn 3:14–21; (C) Lk 15:1–3, 11–32

We’re all blind in some way—blind to the marvels of nature, people in need, signs of hope, God’s love, our worth. Identify one of your blind spots. Ask Jesus to give you clearer sight.

 

MONDAY: Is 65:17–21; Jn 4:43–54

Everything passes away—childhood homes crumble, neighborhoods give way to freeways, parishes merge or close. We have no lasting city here on earth. Live more lightly. Share more readily. Remember, love alone endures.

 

TUESDAY: Ez 47:1–9, 12; Jn 5:1–16

Jesus asks, “Do you want to be well?”—that is, happier, healthier, holier? For Jesus, they all go together. Do something today that makes you happier, healthier, and holier.

 

WEDNESDAY: Is 49:8–15; Jn 5:17–30

In American Sign Language, the word for "Jesus" is touching the tip of your middle finger to the palm of each opposite hand, recalling the wounds Jesus received for love of us. Use your hands to love someone.

 

THURSDAY: Ex 32:7–14; Jn 5:31–47

The golden calf is anything we focus too much attention on—money, success, security, pleasure, appearance. Focus your attention on what really matters—becoming more selfless.

 

FRIDAY: Wis 2:1a, 12–22; Jn 7:1–2, 10, 25–30

It’s difficult to live our religious convictions. It’s easier to take the path of least resistance. Jesus remained true to his convictions—even when it cost him his life. Live your convictions today— no matter what.

 

SATURDAY: Jer 11:18–20; Jn 7:40–53

The people can’t believe a prophet could come from Nazareth. Prejudice blinds them. What are you prejudiced against—a certain race, religious group, age bracket, profession, gender, lifestyle? How might you overcome prejudice?

IMNO NI STO. TOMAS

STO. TOMAS ON CHARITY: Charity is not just giving, rather removing the need of those who receive charity and liberating them from it when possible.--St Thomas of Villanova

Announcements

FOR REFLECTIONS AND PRAYER,

YOU ARE WELCOME TO VISIT

FR. RAMIL’S BLOG  AT

                                   www.ourparishpriest.

                                       blogspot.com

 

FIRST FRIDAY HOLY HOUR AT DEVOTION

 

SA APRIL 4, 2014 AY FIRST FRIDAY. 

 

DUMALO TAYO SA MISA,

 

HOLY HOUR AT PARISH RECOLLECTION

SIMULA 6 PM,

 

KUNG SAAN MARIRINIG NATIN ANG MENSAHE

 

NG SACRED HEART PARA SA ATIN SA BUWANG ITO.

 

MAYROON DING PAGPAPAHID NG LANGIS SA

 

KARANGALAN NI STO TOMAS.

 

MAGKITA-KITA PO TAYO!

 

 

PAANYAYA PARA SA MGA KABATAAN

kabataan,

MAGING malapit sa diyos at DAGDAGAN ANG KAIBIGAN AT BARKADA! 

dumalo sa parish youth ministry,

ang kilusan ng mga kabataan ng ating parokya. 

magkita-kita tayo sa parish hall tuwing sabado

simula alas-7 ng gabi

para sa kwentuhan, pagdarasal,

pakikipag-kaibigan sa diyos at sa isat-isa. 

ISAMA ANG LAHAT NG mga TROPA!

 IBA ANG SAYA KASAMA SI KRISTO!!! 

PAANYAYA PARA SA LOVE OFFERING SA PANGINOON

ANG MGA LOVE-OFFERING ENVELOPES NA IPINAMIMIGAY SA ATIN SA HARAP O PINTO NG SIMBAHAN AY MALAKING TULONG NINYO PARA SA MGA GAWAIN NG ATING SIMBAHAN.  UGALIIN NATIN NA SUPORTAHAN AT TULUNGAN ANG ATING PAROKYA.  BAGAMAT ITO AY HINDI SAPILITAN, SANA’Y MAUNAWAAN NATIN NA ANG ATING SIMBAHAN AY PANANAGUTAN NATIN NA ITAGUYOD SA KANYANG MGA PROYEKTO, MAINTENANCE AT MGA PLANO PARA SA IKADARAKILA NG DIYOS.  MAAARING IBALIK SA OPISINA O KAYA’Y IALAY SA OFFERTORY PROCESSION NG MISA ANG ATING MGA LOVE OFFERING.    ANG BUKAS-PALAD SA DIYOS AY PINAGPAPALA NIYANG LUBOS.  SALAMAT PO.

SCHEDULE OF LITURGICAL SERVICES
HOLY MASS:

SUNDAYS        6:00 AM         

8:00 AM         10:00 AM
4:00 PM           5:00 PM

6:30 PM

MONDAYS    6:00 PM

TUESDAYS
    6:00 PM

WEDNESDAYS
   6:00 AM and 6:00PM

followed by Perpetual Help Novena

THURSDAYS
    6:00 PM

FRIDAYS          6:00 PM

followed by Sto. Tomas Devotion

1st FRIDAYS     6:00 PM

followed by Holy Hour and Parish Recollection                      

SATURDAYS    6:00 AM and
5:30 PM ANTICIPATED MASS

PANALANGIN NG PAROKYA NI STO. TOMAS DE VILLANUEVA

 

AMANG MAPAGMAHAL

TUNGHAYAN MO PO AT KAAWAAN

ANG IYONG MGA ANAK

SA DELA PAZ AT SANTOLAN

NA BUMUBUO SA PAROKYA

NI STO TOMAS DE VILLANUEVA.

NAWAY MAG-UMAPAW

ANG PAGKAKAISA, PAGMAMAHAL

AT PAGLILINGKOD SA AMING LAHAT

KAUGNAY NG AMING OBISPO, KURA PAROKO

AT MGA PARING LINGKOD.

MARANASAN NAWA NG BAWAT

PAMILYA AT PAMAYANAN

ANG IYONG PAGGABAY AT

PAGPAPALANG MATERYAL AT ESPIRITWAL.

ITAGUYOD NAWA NAMIN

ANG MISYON NG SIMBAHAN

NA MAY MALASAKIT SA AMING KAPWA

AT TUNAY NA PAGBIBIGAYAN.

SALAMAT PO SA PAROKYA

NAMING ITO NA SIYANG

TAHANAN NG AMING PUSO

AT BUONG PAGKATAO.

SA PAMAMAGITAN NI KRISTO

KASAMA NG ESPIRITU SANTO

MAGPASAWALANG HANGGAN.  AMEN.

STO. TOMAS DE VILLANUEVA,

IPANALANGIN MO KAMI.  

Facebook Share

Share on facebook

Facebook Page

Who's Online

We have 3 guests online