Get Adobe Flash player

stvpasig.org

DAILY LENTEN REFLECTIONS

SECOND SUNDAY: (A) Mt 17:1–9; (B) Mk 9:2–10; (C) Lk 9:28b–36

Scripture says God is alive and active in our lives. But we might argue, “My life is too ordinary for God to be part of it.” Tell that to Peter, James, and John. What is God calling you to do?

 

MONDAY: Dn 9:4b–10; Lk 6:36–38

Daniel prays a national act of contrition. What are our national sins: racism, abortion, violence, consumerism, sexism, individualism? Confess your collaboration in these injustices.

 

TUESDAY: Is 1:10, 16–20; Mt 23:1–12

A woman said she stopped coming to church because there are too many hypocrites there. The pastor said gently, “Don’t let that stop you. There’s always room for one more!” Walk humbly with God today.

 

WEDNESDAY: Jer 18:18–20; Mt 20:17–28

According to Jesus, the one who serves is the greatest. Give someone a break today through one small act of kindness—at home, work, the store, or on the road.

 

THURSDAY: Jer 17:5–10; Lk 16:19–31

Jeremiah says the person of faith is “a tree planted beside the waters.” Thank God for waters that nourish your faith—the Eucharist, Scripture, prayer, service, friends, nature, pets. Revel in one of them today.

 

FRIDAY: Gn 37:3–4, 12–13a, 17b–28a; Mt 21:33–43, 45–46

The Bible is populated with scoundrels as well as saints. Incredibly, God uses mixed-up and messy lives to bring about good. Be patient with all that’s messy in life.

 

SATURDAY: Mi 7:14–15, 18–20; Lk 15:1–3, 11–32

We say God sees all. But God is also full of love and mercy, overlooking some things. This is a lesson of the prodigal son parable? Overlook something today—out of love and mercy.

 

IMNO NI STO. TOMAS

:

Announcements

FOR REFLECTIONS AND PRAYER,

YOU ARE WELCOME TO VISIT

FR. RAMIL’S BLOG  AT

                                   www.ourparishpriest.

                                       blogspot.com

 

FIRST FRIDAY HOLY HOUR AT DEVOTION

 

SA APRIL 4, 2014 AY FIRST FRIDAY. 

 

DUMALO TAYO SA MISA,

 

HOLY HOUR AT PARISH RECOLLECTION

SIMULA 6 PM,

 

KUNG SAAN MARIRINIG NATIN ANG MENSAHE

 

NG SACRED HEART PARA SA ATIN SA BUWANG ITO.

 

MAYROON DING PAGPAPAHID NG LANGIS SA

 

KARANGALAN NI STO TOMAS.

 

MAGKITA-KITA PO TAYO!

 

 

PAANYAYA PARA SA MGA KABATAAN

kabataan,

MAGING malapit sa diyos at DAGDAGAN ANG KAIBIGAN AT BARKADA! 

dumalo sa parish youth ministry,

ang kilusan ng mga kabataan ng ating parokya. 

magkita-kita tayo sa parish hall tuwing sabado

simula alas-7 ng gabi

para sa kwentuhan, pagdarasal,

pakikipag-kaibigan sa diyos at sa isat-isa. 

ISAMA ANG LAHAT NG mga TROPA!

 IBA ANG SAYA KASAMA SI KRISTO!!! 

PAANYAYA PARA SA LOVE OFFERING SA PANGINOON

ANG MGA LOVE-OFFERING ENVELOPES NA IPINAMIMIGAY SA ATIN SA HARAP O PINTO NG SIMBAHAN AY MALAKING TULONG NINYO PARA SA MGA GAWAIN NG ATING SIMBAHAN.  UGALIIN NATIN NA SUPORTAHAN AT TULUNGAN ANG ATING PAROKYA.  BAGAMAT ITO AY HINDI SAPILITAN, SANA’Y MAUNAWAAN NATIN NA ANG ATING SIMBAHAN AY PANANAGUTAN NATIN NA ITAGUYOD SA KANYANG MGA PROYEKTO, MAINTENANCE AT MGA PLANO PARA SA IKADARAKILA NG DIYOS.  MAAARING IBALIK SA OPISINA O KAYA’Y IALAY SA OFFERTORY PROCESSION NG MISA ANG ATING MGA LOVE OFFERING.    ANG BUKAS-PALAD SA DIYOS AY PINAGPAPALA NIYANG LUBOS.  SALAMAT PO.

SCHEDULE OF LITURGICAL SERVICES
HOLY MASS:

SUNDAYS        6:00 AM         

8:00 AM         10:00 AM
4:00 PM           5:00 PM

6:30 PM

MONDAYS    6:00 PM

TUESDAYS
    6:00 PM

WEDNESDAYS
   6:00 AM and 6:00PM

followed by Perpetual Help Novena

THURSDAYS
    6:00 PM

FRIDAYS          6:00 PM

followed by Sto. Tomas Devotion

1st FRIDAYS     6:00 PM

followed by Holy Hour and Parish Recollection                      

SATURDAYS    6:00 AM and
5:30 PM ANTICIPATED MASS

PANALANGIN NG PAROKYA NI STO. TOMAS DE VILLANUEVA

 

AMANG MAPAGMAHAL

TUNGHAYAN MO PO AT KAAWAAN

ANG IYONG MGA ANAK

SA DELA PAZ AT SANTOLAN

NA BUMUBUO SA PAROKYA

NI STO TOMAS DE VILLANUEVA.

NAWAY MAG-UMAPAW

ANG PAGKAKAISA, PAGMAMAHAL

AT PAGLILINGKOD SA AMING LAHAT

KAUGNAY NG AMING OBISPO, KURA PAROKO

AT MGA PARING LINGKOD.

MARANASAN NAWA NG BAWAT

PAMILYA AT PAMAYANAN

ANG IYONG PAGGABAY AT

PAGPAPALANG MATERYAL AT ESPIRITWAL.

ITAGUYOD NAWA NAMIN

ANG MISYON NG SIMBAHAN

NA MAY MALASAKIT SA AMING KAPWA

AT TUNAY NA PAGBIBIGAYAN.

SALAMAT PO SA PAROKYA

NAMING ITO NA SIYANG

TAHANAN NG AMING PUSO

AT BUONG PAGKATAO.

SA PAMAMAGITAN NI KRISTO

KASAMA NG ESPIRITU SANTO

MAGPASAWALANG HANGGAN.  AMEN.

STO. TOMAS DE VILLANUEVA,

IPANALANGIN MO KAMI.  

Facebook Share

Share on facebook

Facebook Page

Who's Online

We have 7 guests online