Get Adobe Flash player

stvpasig.org

DAILY LENTEN REFLECTIONS

FINDING OUR WAY AGAIN:

(thanks to Catholic Update)

 

ASH WEDNESDAY: Jl 2:12–18; 2 Cor 5:20—6:2; Mt 6:1–6, 16–18

St. Paul says, “Now is the day of salvation.” Yet often we live in the past or future. Today, try living in the present. If chopping celery, chop celery. If talking with someone, pay attention. Seek God in every now.

 

THURSDAY: Dt 30:15–20; Lk 9:22–25

“Choose life,” says Moses. Jesus invites us to choose him. Jesus adds: “Deny [your]self and take up [your] cross daily and follow me.” Sacrifice one small pleasure today. Bear a cross without grumbling.

 

FRIDAY: Is 58:1–9a; Mt 9:14–15

Isaiah reveals the fasting God desires: free the oppressed, share bread with the hungry, shelter the homeless, clothe the naked. How might you do this? Praise someone, support a food bank, donate clothing.

 

SATURDAY: Is 58:9b–14; Lk 5:27–32

Jesus angered others by keeping company with tax collectors, lepers, prostitutes. What company do you keep? Is it time to broaden your circle?

 

FIRST SUNDAY: (A) Mt 4:1–11; (B) Mk 1:12–15; (C) Lk 4:1–13

Satan tempts Jesus to use his powers for personal gain, seek fame and fortune, and live a spectacular lifestyle. How can you imitate Jesus’ choice to use his powers to benefit others and to live simply and humbly?

 

MONDAY: Lv 19:1–2, 11–18; Mt 25:31–46

Jesus says, “Whatever you did for one of these least brothers of mine, you did for me.” Who are the least ones today? Do something kind for a “least” one.

 

TUESDAY: Is 55:10–11; Mt 6:7–15

When we pray the Our Father, we ask for seven things. God already knows what we need, so why ask? In asking, we may discover our deepest longings. Ask God for something today—something deep.

 

WEDNESDAY: Jon 3:1–10; Lk 11:29–32

Jonah does what God asks him to do and preaches in Nineveh. Remember, this was the second time God asked him. Thank God for giving you second chances. Give someone another chance.

 

THURSDAY: Est C:12, 14–16, 23–25; Mt 7:7–12

“Seized with mortal anguish,” Queen Esther begs God for courage. What causes you anguish— illness, finances, relationships, terrorism? Beg God for courage to face fear.

 

FRIDAY: Ez 18:21–28; Mt 5:20–26

Ezekiel says God forgives the sinner who repents—no matter how awful the sin. All sins are forgivable—at least by God. Forgive someone who has wronged you. Jesus shows you how.

 

SATURDAY: Dt 26:16–19; Mt 5:43–48

Jesus’ standard is high: “Love your enemies.” This is harder than saying prayers or performing rituals. Where are you on the ladder of love? Is God asking you to move up a rung?

IMNO NI STO. TOMAS

:

Announcements

FOR REFLECTIONS AND PRAYER,

YOU ARE WELCOME TO VISIT

FR. RAMIL’S BLOG  AT

                                   www.ourparishpriest.

                                       blogspot.com

 

FIRST FRIDAY HOLY HOUR AT DEVOTION

 

SA APRIL 4, 2014 AY FIRST FRIDAY. 

 

DUMALO TAYO SA MISA,

 

HOLY HOUR AT PARISH RECOLLECTION

SIMULA 6 PM,

 

KUNG SAAN MARIRINIG NATIN ANG MENSAHE

 

NG SACRED HEART PARA SA ATIN SA BUWANG ITO.

 

MAYROON DING PAGPAPAHID NG LANGIS SA

 

KARANGALAN NI STO TOMAS.

 

MAGKITA-KITA PO TAYO!

 

 

PAANYAYA PARA SA MGA KABATAAN

kabataan,

MAGING malapit sa diyos at DAGDAGAN ANG KAIBIGAN AT BARKADA! 

dumalo sa parish youth ministry,

ang kilusan ng mga kabataan ng ating parokya. 

magkita-kita tayo sa parish hall tuwing sabado

simula alas-7 ng gabi

para sa kwentuhan, pagdarasal,

pakikipag-kaibigan sa diyos at sa isat-isa. 

ISAMA ANG LAHAT NG mga TROPA!

 IBA ANG SAYA KASAMA SI KRISTO!!! 

PAANYAYA PARA SA LOVE OFFERING SA PANGINOON

ANG MGA LOVE-OFFERING ENVELOPES NA IPINAMIMIGAY SA ATIN SA HARAP O PINTO NG SIMBAHAN AY MALAKING TULONG NINYO PARA SA MGA GAWAIN NG ATING SIMBAHAN.  UGALIIN NATIN NA SUPORTAHAN AT TULUNGAN ANG ATING PAROKYA.  BAGAMAT ITO AY HINDI SAPILITAN, SANA’Y MAUNAWAAN NATIN NA ANG ATING SIMBAHAN AY PANANAGUTAN NATIN NA ITAGUYOD SA KANYANG MGA PROYEKTO, MAINTENANCE AT MGA PLANO PARA SA IKADARAKILA NG DIYOS.  MAAARING IBALIK SA OPISINA O KAYA’Y IALAY SA OFFERTORY PROCESSION NG MISA ANG ATING MGA LOVE OFFERING.    ANG BUKAS-PALAD SA DIYOS AY PINAGPAPALA NIYANG LUBOS.  SALAMAT PO.

SCHEDULE OF LITURGICAL SERVICES
HOLY MASS:

SUNDAYS        6:00 AM         

8:00 AM         10:00 AM
4:00 PM           5:00 PM

6:30 PM

MONDAYS    6:00 PM

TUESDAYS
    6:00 PM

WEDNESDAYS
   6:00 AM and 6:00PM

followed by Perpetual Help Novena

THURSDAYS
    6:00 PM

FRIDAYS          6:00 PM

followed by Sto. Tomas Devotion

1st FRIDAYS     6:00 PM

followed by Holy Hour and Parish Recollection                      

SATURDAYS    6:00 AM and
5:30 PM ANTICIPATED MASS

PANALANGIN NG PAROKYA NI STO. TOMAS DE VILLANUEVA

 

AMANG MAPAGMAHAL

TUNGHAYAN MO PO AT KAAWAAN

ANG IYONG MGA ANAK

SA DELA PAZ AT SANTOLAN

NA BUMUBUO SA PAROKYA

NI STO TOMAS DE VILLANUEVA.

NAWAY MAG-UMAPAW

ANG PAGKAKAISA, PAGMAMAHAL

AT PAGLILINGKOD SA AMING LAHAT

KAUGNAY NG AMING OBISPO, KURA PAROKO

AT MGA PARING LINGKOD.

MARANASAN NAWA NG BAWAT

PAMILYA AT PAMAYANAN

ANG IYONG PAGGABAY AT

PAGPAPALANG MATERYAL AT ESPIRITWAL.

ITAGUYOD NAWA NAMIN

ANG MISYON NG SIMBAHAN

NA MAY MALASAKIT SA AMING KAPWA

AT TUNAY NA PAGBIBIGAYAN.

SALAMAT PO SA PAROKYA

NAMING ITO NA SIYANG

TAHANAN NG AMING PUSO

AT BUONG PAGKATAO.

SA PAMAMAGITAN NI KRISTO

KASAMA NG ESPIRITU SANTO

MAGPASAWALANG HANGGAN.  AMEN.

STO. TOMAS DE VILLANUEVA,

IPANALANGIN MO KAMI.  

Facebook Share

Share on facebook

Facebook Page

Who's Online

We have 5 guests online