Get Adobe Flash player

stvpasig.org


Our parish priest Fr. Ramil has been busy writing for and maintaining the blog he started about two years ago. The blog consists mainly of reflections of Fr. Ramil about the Sunday gospels. Occasionally he adds some other reflections on priestly life and parish ministry. However, the main thrust of his blog is to share reflections on how to understand and live the words of the
Lord Jesus Christ in day to day life. Fr. Ramil is grateful to followers of the blog and to others who visit it as reference for their prayer and connection with the weekly Word of God. †He always hopes that people will derive profit for their spiritual lives through the constant reading of the Word of God and the active response to it through our daily conversion in faith, hope and love.

You may access the blog of Fr. Ramil at www.ourparishpriest.blogspot.com
 
Fr. Ramil has also published several books, also dealing with the reflections on the Sunday Gospel readings. 

Read more...

Homage to Mary, the Queen of Flowers

On May 29, 2011 at the concluding part of the Mass, parishioners paid tribute to the Blessed Virgin Mary.
Being the last Sunday of May, parishioners were ushered into an experience of Marian devotion and piety. A beautiful image of Our Lady of Fatima was carried in procession inside church after Communion. In the darkness of the church, the image, borne aloft by Knights of the Altar, was bathed in light shining around it, giving the people a sublime amazement at the sight of the Mother of God.

Upon reaching the sanctuary, the image was given a garland of sampaguita by Fr. Joel Lofamia and crowned by Fr. Ramil R. Marcos. †The faithful, young and old, followed by offering their flowers to the Virgin Mary. While this was happening, a group of young men and boys solemnly sang the Salve Regina.

Read more...

Pag-unawa sa posisyon nating mga Katoliko sa RH bill
 
Unang tanong:
Totoo ba na turo ng ating simbahan na mag-anak nang mag-anak ang mag-asawa na walang pakundangan sa kinabukasan? Tutol ba tayo sa pagpa-plano ng pamilya?
 
Sagot
- Ang turo ng ating simbahang katoliko ay ito: dapat ang mag-asawa ay mag-anak lamang ng kaya nilang palakihin at arugain ng mabuti at maayos. Tayo ay hindi tutol sa family planning dahil ang bawat mag-asawa ay may pananagutan sa Diyos at sa lipunan. Binabaligtad ng RH bill supporters ang turo ng ating simbahan.
 
Ikalawang tanong:
Kung gayon, ano ang tinututulan ng ating simbahan?
 
Sagot
- tayong mga Katoliko ay naniniwala na may paraan ng pagpa-plano ng pamilya na ayon sa kalooban ng Diyos. Ito ay ang mga natural family planning methods na hindi sumasalungat sa batas ng Diyos at sa kalikasan ng ating katawan at buhay. Tutol tayo sa artipisyal na paraan ng pagpa-plano dahil ito ay nagbubunga ng masamang epekto sa katawan ng babae, nagbubukas ng pintuan sa tinatawag na contraceptive mentality at sa kahindik-hindik na krimen ng abortion.
 
Ikatlong tanong
Ano ang contraceptive mentality at abortion? 
 
Sagot
- ang RH bill ay nagbubukas ng pintuan sa tinatawag na contraceptive mentality kung saan ang bawat bata o anak ay isang pabigat lamang at hadlang sa pag-unlad. Bilang Kristiyano, alam natin mula sa Salita ng Diyos na ang bawat tao ay biyaya ng Diyos. Tayong lahat at ang ating mga pamilya ay biyaya ng Diyos. Kung saan malakas ang contraceptive mentality, kasunod na ring nagiging palasak ang abortion o ang pagpapa-laglag ng bata mula sa sinapupunan, ang pagpatay ng sariling anak. Ito'y malaking kasalanan sa Diyos dahil ang Diyos lamang ang may hawak ng buhay ng tao. Kapag ang tingin natin ay pabigat ang bawat tao, madali na ring isipin na pwedeng patayin at iligpit ang mga sanggol mula sa sinapupunan.
 
Ika-apat na tanong
Nakikialam ba ang simbahan sa gobyerno? 
 
Sagot
- Hindi nakikialam ang simbahan sa gobyerno, subalit misyon ng ating simbahan na ipahayag kung ano ang tama o mali ayon sa kalooban ng Panginoon. Walang kapangyarihan ang ating simbahan na mamilit o manakot o magbayad para sa propaganda. Ang ating tanging kapangyarihan ay ang Salita ng Diyos at ang gabay ng Espiritu Santo na siyang umaakay sa atin sa tama at mabuti.
- Ang buhay may asawa at buhay pamilya ay nasa pangangalaga ng Diyos kaya dapat lamang na sundin natin ang kalooban niya para sa ating buhay.

IMNO NI STO. TOMAS

STO. TOMAS ON KINDNESS TO SINNERS: Let them ask if Augustine or John Chrysostom used anathemas and excommunication to stop drunkenness and blasphemy.
– Saint Thomas of Villanova after being cricized for his gentleness with sinners

Announcements

FOR REFLECTIONS AND PRAYER,

YOU ARE WELCOME TO VISIT

FR. RAMIL’S BLOG  AT

                                   www.ourparishpriest.

                                       blogspot.com

 

FIRST FRIDAY HOLY HOUR AT DEVOTION

 

SA APRIL 4, 2014 AY FIRST FRIDAY. 

 

DUMALO TAYO SA MISA,

 

HOLY HOUR AT PARISH RECOLLECTION

SIMULA 6 PM,

 

KUNG SAAN MARIRINIG NATIN ANG MENSAHE

 

NG SACRED HEART PARA SA ATIN SA BUWANG ITO.

 

MAYROON DING PAGPAPAHID NG LANGIS SA

 

KARANGALAN NI STO TOMAS.

 

MAGKITA-KITA PO TAYO!

 

 

PAANYAYA PARA SA MGA KABATAAN

kabataan,

MAGING malapit sa diyos at DAGDAGAN ANG KAIBIGAN AT BARKADA! 

dumalo sa parish youth ministry,

ang kilusan ng mga kabataan ng ating parokya. 

magkita-kita tayo sa parish hall tuwing sabado

simula alas-7 ng gabi

para sa kwentuhan, pagdarasal,

pakikipag-kaibigan sa diyos at sa isat-isa. 

ISAMA ANG LAHAT NG mga TROPA!

 IBA ANG SAYA KASAMA SI KRISTO!!! 

PAANYAYA PARA SA LOVE OFFERING SA PANGINOON

ANG MGA LOVE-OFFERING ENVELOPES NA IPINAMIMIGAY SA ATIN SA HARAP O PINTO NG SIMBAHAN AY MALAKING TULONG NINYO PARA SA MGA GAWAIN NG ATING SIMBAHAN.  UGALIIN NATIN NA SUPORTAHAN AT TULUNGAN ANG ATING PAROKYA.  BAGAMAT ITO AY HINDI SAPILITAN, SANA’Y MAUNAWAAN NATIN NA ANG ATING SIMBAHAN AY PANANAGUTAN NATIN NA ITAGUYOD SA KANYANG MGA PROYEKTO, MAINTENANCE AT MGA PLANO PARA SA IKADARAKILA NG DIYOS.  MAAARING IBALIK SA OPISINA O KAYA’Y IALAY SA OFFERTORY PROCESSION NG MISA ANG ATING MGA LOVE OFFERING.    ANG BUKAS-PALAD SA DIYOS AY PINAGPAPALA NIYANG LUBOS.  SALAMAT PO.

SCHEDULE OF LITURGICAL SERVICES
HOLY MASS:

SUNDAYS        6:00 AM         

8:00 AM         10:00 AM
4:00 PM           5:00 PM

6:30 PM

MONDAYS    6:00 PM

TUESDAYS
    6:00 PM

WEDNESDAYS
   6:00 AM and 6:00PM

followed by Perpetual Help Novena

THURSDAYS
    6:00 PM

FRIDAYS          6:00 PM

followed by Sto. Tomas Devotion

1st FRIDAYS     6:00 PM

followed by Holy Hour and Parish Recollection                      

SATURDAYS    6:00 AM and
5:30 PM ANTICIPATED MASS

PANALANGIN NG PAROKYA NI STO. TOMAS DE VILLANUEVA

 

AMANG MAPAGMAHAL

TUNGHAYAN MO PO AT KAAWAAN

ANG IYONG MGA ANAK

SA DELA PAZ AT SANTOLAN

NA BUMUBUO SA PAROKYA

NI STO TOMAS DE VILLANUEVA.

NAWAY MAG-UMAPAW

ANG PAGKAKAISA, PAGMAMAHAL

AT PAGLILINGKOD SA AMING LAHAT

KAUGNAY NG AMING OBISPO, KURA PAROKO

AT MGA PARING LINGKOD.

MARANASAN NAWA NG BAWAT

PAMILYA AT PAMAYANAN

ANG IYONG PAGGABAY AT

PAGPAPALANG MATERYAL AT ESPIRITWAL.

ITAGUYOD NAWA NAMIN

ANG MISYON NG SIMBAHAN

NA MAY MALASAKIT SA AMING KAPWA

AT TUNAY NA PAGBIBIGAYAN.

SALAMAT PO SA PAROKYA

NAMING ITO NA SIYANG

TAHANAN NG AMING PUSO

AT BUONG PAGKATAO.

SA PAMAMAGITAN NI KRISTO

KASAMA NG ESPIRITU SANTO

MAGPASAWALANG HANGGAN.  AMEN.

STO. TOMAS DE VILLANUEVA,

IPANALANGIN MO KAMI.  

Facebook Share

Share on facebook

Facebook Page

Who's Online

We have 6 guests online